Förnybar energi - vad är det?

Förnybar energi - vad är det?

Det finns många olika begrepp som florerar på marknaden när det kommer till förnybar energi. Men frågan är, vad inkluderas egentligen i förnybar energi? Vi reder ut vanliga funderingar och vilka förnybara energikällor som finns där ute.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi, eller förnyelsebara energikällor och flödande energikällor som det också kallas, är energikällor som ständigt förnyas i samma takt som de förbrukas. Förnybar energi kan med andra ord inte ta slut. I alla fall inte på ett par miljarder år.

I flera årtionden har vi maxat användningen av fossila bränslen som kol, olja och gas. De energikällorna finns i en begränsad mängd, men framförallt har de en negativ påverkan på både miljö och hälsa (vilket ingen har missat). Förnybar energi är en hållbar lösning på vårt energibehov och hjälper planeten bli kvitt med vårt beroende av fossila bränslen.

Olika typer av förnybar energi

Förnybar energi kan skapas på flera sätt från olika källor. Här är en kort sammanställning av alla förnybara energikällor och hur de fungerar.

Solenergi

Solenergi genereras när solens strålar träffar solceller i en solpanel. Den mängd energi som når jorden varje dag i form av solljus motsvarar omkring 15 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Med andra ord har solenergi potentialen att försörja hela jordens energiförbrukning utan problem. Till skillnad från andra förnybara källor, som kräver stora anläggningar, finns möjligheten att som privatperson skapa solenergi med egna solceller och bli självförsörjande på förnybar energi. Det gör energikällan extra unik!

Psst! Visste du att alla förnybara energikällor är beroende av solen för att energin ska kunna skapas?

Vindkraft

Vindkraft skapas av vindar, som uppstår av tryckskillnader i atmosfären vilket är en följd av ojämn uppvärmning från solen. Dessa vindar kan sedan omvandlas till el i vindkraftverk som du säkert har sett i öppna landskap runt om i Sverige. Vindkraftverk kan producera rikligt med energi men är förhållandevis väderberoende och har därmed svårt att producera energi på egen hand som är i linje med efterfrågan.

Vattenkraft

Vattenkraft är en av de vanligaste förnybara energikällorna i Sverige och produceras främst i landets norra delar. Energin utvinns genom att strömmande vatten leds via fasta passager och sätter fart på vattenturbiner som i sin tur producerar el. Elen kan skapas i en jämn takt och kan relativt enkelt regleras.

Bioenergi

Bioenergi syftar till energi som framställs av biomassa och produceras genom kemiska processer med hjälp av solen. Biomassa består av olika former av organiskt avfall, såsom växter och restprodukter. Eftersom även dessa kontinuerligt förnyas är även bioenergi en förnybar energikälla som bland annat kan användas för elproduktion och bränsle.

Geotermisk energi

Geotermisk energi syftar till den energi vi kan utvinna från värmen i jordens inre. Genom att borra några kilometer in i jorden närmar man sig temperaturer runt 100 grader som man kan nyttja för att skapa energi, både för att värma upp vatten och hem, men även för elproduktion. Island, Kenya och El Salvador är exempel på länder med mycket geotermisk energi.

Tidvatten

Tidvattenenergi är kanske den minst omtalade förnybara energikällan. Energin i tidvatten utvinns i tidvattnets rörelser, det vill säga när det skiftar mellan högvatten (flod) och lågvatten (ebb), vilket beror på månens och solens dragningskraft. För att det ska vara lönt att använda tidvatten som energikälla krävs stora skillnader mellan de två nivåerna. Eftersom vi i Sverige har förhållandevis lite tidvatten är det dessvärre inte lönsamt att bygga tidvattenkraftverk.

Vad är skillnaden mellan förnybar och fossilfri energi?

Fossilfri energi syftar till energi som inte produceras från fossila bränslen såsom olja, kol eller gas. Med andra ord är fossilfritt ett samlingsnamn och inte en typ av energikälla. Detta samlingsnamn inkluderar både kärnkraftverk och förnybara energikällor. Idag är cirka 98 procent av Sveriges elproduktion fossilfri, och av det är lite över hälften från förnybara energikällor.

Vilka fördelar har förnybar energi?

Det finns många fördelar med förnybar energi. Som vi redan nämnde kommer förnybar energi inte att ta slut den närmaste tiden, vilket är en enorm fördel. Men den mest självklara fördelen är att förnybar energi inte bidrar till utsläpp av växthusgaser under produktionen av energin. Ett litet undantag är bioenergi, där uppstår det faktiskt växthusgaser vid förbränningen, men studier visar att så länge vi inte använder mer biobränslen än vad som hinner bindas i naturen, så anses dessa växthusgaser tillhöra den naturliga kolcirkeln.

Av alla förnybara energikällor så är det kanske inte så konstigt att vi på Svea Solar har en förkärlek för solenergi. En fördel värd att lyfta med solenergi är att energiproduktionen sker helt ljudlöst. Det gör att man med fördel kan ha solceller i städer och orter nära där själva energianvändningen sker utan att behöva ta hänsyn till eventuellt buller. Dessutom har utvecklingen av solceller kommit så långt att de inte bara är ljudlösa och effektiva, utan även riktigt snygga.

Kan jag producera förnybar energi?

Ja, genom att installera solceller kan du producera din egen förnybara energi i form av solel. Hur mycket el kan jag producera kanske du undrar? Faktum är att ett vanligt villatak i Sverige tar emot cirka fem gånger mer solinstrålning än vad ett genomsnittligt hushåll gör av med i energi på ett år. Läs mer om våra solceller.

Jag vill ha ett elavtal med förnybar el, går det?

Självklart! Som konsument av el kan du aktivt stötta utvecklingen och produktionen av förnybar energi genom att välja gröna elavtal. Ett elbolag kan aldrig garantera att elen i just dina eluttag är producerat med vattenkraft eller solenergi, utan du får den el som finns tillgänglig i ditt elnät vid tidpunkten du använder elen. Men det du vet med säkerhet är att motsvarande mängd el du förbrukar kommer att produceras av den energikälla du har valt. Detta tack vare ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Visste du att vi på Svea Solar erbjuder ett grönt elavtal? Byt elavtal redan idag, och stötta skiftet till grön energi. Tillsammans gör vi skillnad!