Därför styrs elpriset av var du bor

Därför styrs elpriset av var du bor

Du har säkert hört talas om att södra och norra Sverige kan ha helt olika elpriser under en och samma dag. Här är en snabbguide till hur flaskhalsar och elprisområden påverkar priset på el.

Varför skiljer sig elpriset i olika delar av Sverige?

Den viktigaste förklaringen till skillnaden i elpris över landet är att Sverige sedan ungefär tio år är indelat i fyra elområden. I de två norra finns det överskott och i de två södra underskott. Att förklara prisskillnaderna mellan olika elabonnemang med bara underskott och överskott räcker däremot inte.

Hur priserna påverkas i respektive elområde är en komplicerad historia, men en faktor är den så kallade kapacitetsavgiften, eller ”flaskhalsintäkten”. Det är en avgift som uppkommer om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än det område dit elen överförs. Avgiften betalas till det företag som gör överföringen och ska användas för att bygga bort framtida flaskhalsar.

Var är elen dyrast?

Elområde 4 i södra delen av Sverige drabbades av kraftigast prisökningar under 2022, både under dygnets dyraste timmar och i genomsnitt. I slutet av augusti landade snittpriset per kWh runt 4 kronor i elområde 4 och runt 20 öre per kWh i de norra områdena. Trängsel i elnäten som ska föra över el från angränsande elområden är en viktig förklaring till den utvecklingen.

Hos Energiföretagen kan du läsa en mer ingående analys av hur indelningen i elområden påverkar priset på el och hur den europeiska marknaden styr.