Elcertifikat - detta behöver du veta!

Elcertifikat - detta behöver du veta!

I det här inlägget besvarar vi vanliga frågor gällande elcertifikat – ett system som påverkar både elleverantörer, elproducenter, elhandlare, nätägare och dig som elanvändare.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett statligt subventionsstöd för producenter av förnybar energi som startades för att främja utbyggnaden av förnybar energi i samhället. Systemet infördes 2003 med målet är att öka mängden el som produceras via solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle.

Systemet fungerar på så sätt att producenter av förnybar energi tilldelas ett elcertifikat, medan producenter av icke-förnybar energi är kvotpliktiga och måste köpa elcertifikat för att täcka upp för sin produktion av icke förnybar el.

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Systemet med certifikat ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen utöver den vanliga elförsäljningen.

Vad är priset på elcertifikat?

Eftersom priset på elcertifikat styrs av tillgång och efterfrågan kan priset variera på marknaden. Generellt kan man säga att priserna på elcertifikat rasat sedan de infördes 2003. Det beror på att mer förnybar el produceras, vilket leder till att fler certifikat utfärdas. Med ökad tillgång på certifikat går priset ner.

Som exempel så kostade elcertifikat i snitt 15,9 kronor i oktober 2023, enligt Ekonomifakta. 2008 var priset över 300 kronor.

En avgift för elcertifikat infördes också 2021. Den aktuella avgiften kan du se hos Energimyndigheten.

Vad är kvotplikt och vilka har det?

Kvotplikt innebär att de elproducenter som producerar el från icke förnybara källor behöver köpa elcertifikat för att “kompensera” för sin icke miljövänliga elproduktion i relation till mängden såld el eller sin elanvändning.

Enligt lagen är följande aktörer kvotpliktiga:

  • Elleverantörer som levererar el till elanvändare
  • Elanvändare i den utsträckning som de använt el som de själva har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen
  • Elintensiva företag

Varje år redovisar elhandelsföretagen sin kvotplikt och det antal elcertifikat som är använda tas bort ur systemet.

Hur ansöker man om elcertifikat?

Om du är ett företag som producerar solenergi eller annan typ av förnybar energi behöver du skicka in en ansökan tillsammans med timvis mätning på din anläggning till Energimyndigheten.

Om er anläggning blir godkänd kommer era elcertifikat utfärdas den 15:e varje månad och baseras på den elproduktion som er anläggningen genererat.

Som mikroproducent (privatperson) kan du ansöka hos Energimyndigheten att få din solcellsanläggning godkänd för elcertifikat. Dock kan elcertifikat bara erhållas för den överskottsel som matas ut på elnätet, eftersom det endast är den elen som passerar husets elmätare och blir registrerad.

Hur påverkar elcertifikat elräkningen?

Du som elanvändare har en inbakad avgift i ditt elpris som täcker din leverantörs kostnader för elcertifikat. Hur stor den avgiften är för dig som elkund beror på;

  • hur mycket ditt elbolag har betalat för sina elcertifikat.
  • årets kvot (bestäms av staten).
  • och vilken typ av elavtal du har.

Om du har ett fast elpris ska kostnaden för elcertifikatet redan ingå i priset. Om du har ett elavtal om rörligt elpris kommer prisändringar för elcertifikat även speglas på din elräkning.

Även fast elcertifikat kan upplevas som en extra kostnad så symboliserar den ett bidrag till en grönare framtid. På så sätt medverkar alla kunder, både privata och företag, till en minskad klimatpåverkan.


Vill du sälja din överskottsel?

Vårt elavtal med timpris är speciellt anpassat för dig som producerar egen energi från solen. Vi sköter bytet från ditt gamla elbolag!