Elcertifikat - detta behöver du veta!

I det här inlägget besvarar vi vanliga frågor gällande elcertifikat - ett systemet som påverkar både elleverantörer, elproducenter, elhandlare, nätägare och dig som elanvändare.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett statligt subventionsstöd för producenter av förnybar energi som startades för att främja utbyggnaden av förnybar energi i samhället. Systemet infördes 2013 med målet är att öka mängden el som produceras via solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle.

Systemet fungerar på så sätt att producenter av förnybar energi tilldelas ett elcertifikat, medan producenter av icke-förnybar energi är kvotpliktiga och måste köpa elcertifikat för att täcka upp för sin produktion av ”oren el”.

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Systemet med certifikat ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen utöver den vanliga elförsäljningen.

Vad är priset på elcertifikat?

Eftersom priset på elcertifikat styrs av tillgång och efterfrågan kan priset varierar på marknaden. Vi på Svea Solar brukar säga att priset på elcertifikat i regel brukar ligga runt 10 öre/kWh.

Värt att nämna är att sedan systemet infördes har produktionen av förnybar energi haft en kraftig ökning. Det har i sin tur inneburit att staten har utfärdat fler certifikat. Så nu när tillgången av elcertifikat ökat har även priset sjunkit.

Vad är kvotplikt och vilka har det?

Kvotplikt innebär att de elproducenter som producerar el från icke förnybara källor behöver köpa elcertifikat för att “kompensera” för sin icke miljövänliga elproduktion i relation till mängden såld el eller sin elanvändning.

Enligt lagen är följande aktörer kvotpliktiga:

  • Elleverantörer som levererar el till elanvändare
  • Elanvändare i den utsträckning som de använt el som de själva har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen
  • Elintensiva företag

Varje år redovisar elhandelsföretagen sin kvotplikt och det antal elcertifikat som är använda tas bort ur systemet.

Hur ansöker man om elcertifikat?

Om du är ett företag som producerar solenergi eller annan typ av förnybar energi behöver du skicka in en ansökan tillsammans med timvis mätning på din anläggning till Energimyndigheten.

Om er anläggning blir godkänd kommer era elcertifikat utfärdas den 15:e varje månad och baseras på den elproduktion som er anläggningen genererat.

Som mikroproducent (privatperson) kan du ansöka hos Energimyndigheten att få din solcellsanläggning godkänd för elcertifikat. Dock kan elcertifikat bara erhållas för den överskottsel som matas ut på elnätet, eftersom det endast är den elen som passerar husets elmätare och blir registrerad.

Och visste du att…

Vi på Svea Solar kan hjälpa dig med försäljningen av elcertifikaten, så att det enda du som kund märker är de extra pengar som kommer in på ert konto en gång om året. Motsvarande ca 10 öre/kWh extra för all el ditt hus eller större anläggning har producerat.

Hur påverkar elcertifikat elräkningen?

Du som elanvändare har en inbakad avgift i ditt elpris som täcker din leverantörs kostnader för elcertifikat. Hur stor den avgiften är för dig som elkund beror på;

  • hur mycket ditt elbolag har betalat för sina elcertifikat.
  • årets kvot (bestäms av staten).
  • och vilken typ av elavtal du har.

Om du har ett fast elpris ska kostnaden för elcertifikatet redan ingå i priset. Om du har ett elavtal om rörligt elpris kommer prisändringar för elcertifikat även speglas på din elräkning.

Även fast elcertifikat kan upplevas som en extra kostnad så symboliserar den ett bidrag till en grönare framtid. På så sätt medverkar alla kunder, både privata och företag, till en minskad klimatpåverkan.

Läs mer om vårt gröna avtal som ger dig bättre kontroll på din elkonsumtion och räkningar. Du får en smidig översikt av din elförbrukning och kan enkelt sälja din överskottsel.