Easee laddbox får säljstopp

Easee laddbox får säljstopp

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsstopp för Easee Home, vilket är en av de laddboxar som Svea Solar säljer. Beslutet innebär att vi stoppar all försäljning av Easee laddboxar med omedelbar verkan. 

Varför införs säljstoppet?

Elsäkerhetsverket har gjort bedömningen att Easee Home inte uppfyller de krav på jordfelsbrytare som laddboxen är deklarerad för. Även modellen Easee Charge omfattas av säljförbudet.

Har du redan Easee Home installerad?

Tillverkaren är skyldig att åtgärda bristerna för dig som redan installerat Easee Home. Vi är i dialog med Easee om en åtgärdsplan.

Väntar du på installation av Easee Home?

För dig som beställt, men inte fått Easee Home installerad kommer Svea Solar se till att du får en laddbox som uppfyller Elsäkerhetsverkets krav.

Kan jag fortsätta att använda Easee Home?

Elsäkerhetsverket har inga anmälningar om incidenter med Easee Home och bedömer inte att användning kan leda till omedelbar skada på person eller egendom. Myndighetens nuvarande bedömning är att du kan fortsätta att använda produkten, men iaktta viss försiktighet tills produkten är åtgärdad av tillverkaren.

Hur kan jag få reda på mer?

På Elsäkerhetsverket kan du läsa mer hela motiveringen till säljstoppet. Du är också välkommen att kontakta oss på 010 - 171 26 40