Varför företag bör investera i batterier

Varför företag bör investera i batterier

Intervju med David Lindqvist,
Head of Commercial C&I, Svea Solar

Investeringar i batterier erbjuder företag tillgång till en snabbväxande marknad driven av teknologiska framsteg och hållbarhetsbehov. Genom att lagra energi från förnybara källor och minska beroendet av fossila bränslen, kan företag inte bara minska sina elkostnader och öka sin energisäkerhet, utan också spela en central roll i den globala energiövergången.

Vi har pratat med David Lindqvist, Head of Commercial C&I som besvarar frågor som kan underlätta valet att skaffa batteri.

Vad gör batterier så attraktiva just nu?

Att investera i batterier är idag mer attraktivt än någonsin, tack vare den snabba teknologiska utvecklingen och globala energitrender. Med en återbetalningstid på endast 1-3 år, lockar batterier företag genom att erbjuda intäkter via Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad.

Vad innebär det att vara uppkopplad mot stödtjänstmarknaden?

Batterier som är uppkopplade till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad genererar idag cirka 3 500 SEK per installerad kW, exklusive moms. Detta gör batterier till en lönsam investering, särskilt eftersom Svenska Kraftnät erbjuder olika stödtjänster för att upprätthålla stabilitet och tillförlitlighet i elnätet.

SveaSolar_SE_Business_Umeå-04_LowRes

Varför är efterfrågan på batterier så hög på den svenska marknaden?

Efterfrågan drivs av den snabba potentiella intjäningen från stödtjänstmarknaden och den växande efterfrågan på förnybar energi. Företag ser batterier som ett sätt att lagra energi från förnybara källor som sol och vind, vilket hjälper till att hantera intermittensen i dessa energikällor.

Vilka andra faktorer gör batteriinvesteringar attraktiva?

Teknologiska framsteg har lett till bättre prestanda och längre livslängd för batterier, samtidigt som tillverkningskostnaderna har sjunkit. Strängare utsläppsregleringar och ekonomiska incitament driver också på investeringar i batteriteknologi. Dessutom bidrar batterier till att minska koldioxidutsläppen och främja en cirkulär ekonomi.

Sammanfattnings, vill du lägga till något?

Jag vill understryka att investeringar i batterier inte bara hjälper företag att minska sina elkostnader och öka sin energisäkerhet, utan också bidrar till en hållbar framtid genom att minska koldioxidutsläppen och stödja en cirkulär ekonomi. Batteriteknologi spelar en central roll i den globala energiövergången och erbjuder företag både ekonomiska och miljömässiga fördelar.