Balanseringstjänster i elnätet blir ny inkomst för villaägare

Balanseringstjänster i elnätet blir ny inkomst för villaägare

Solceller med batteri har blivit ännu mer lönsamt. Utöver det du sparar och tjänar på din solel kan du nu nämligen få en extrainkomst varje månad genom att hjälpa elnätet. Så här fungerar det nya sättet att tjäna pengar på frekvensbalansering av elnätet – och så hakar du på.

Vårt elnät har svårt att hålla balansen och det öppnar för nya sätt för vanliga villaägare att tjäna pengar genom att vara med och hjälpa till. Svenska Kraftnät, som äger elnätet i Sverige, betalar nämligen ut pengar till de som är med och stöttar – stora som små.

Så kan du vara med och hjälpa elnätet

I korthet handlar det om att ansluta din solcellsanläggning och batteri till ett nätverk med tusentals andra. Tillsammans bildar hushållen då ett virtuellt kraftverk, VPP, som snabbt kan sättas in för att ta emot överskott eller tillföra extrakraft i elnätet.

Hos Svea Solar kallas de här tjänsterna för Sun Rewards.

VPP_Infographics_1920x1080-black

Vad är frekvensbalansering av elnätet?

Växelströmmen i elnätet behöver ett visst antal svängningar per sekund för att fungera med alla apparater, maskiner och andra elförbrukare. I Sverige och Europa är det 50 svängningar per sekund (Hertz) som gäller.

Vad händer om det blir obalans?

Toleransen för färre eller fler svängningar än 50 per sekund är väldigt liten och för att elnätet ska fungera som det ska behöver elproduktionen matcha förbrukningen i nästan realtid. Om en stor industri slår på eller av stora elförbrukare, kan det skapa en obalans i elnätet om det inte kompenseras av annat. En obalans kan i värsta falla leda till skador på utrustning eller att delar av elnätet slås ut.

Batterier kan både ta bort och lägga till

Det är här batterier och solcellsanläggningar verkligen kan ta på sig superhjältedräkten! Genom att reagera blixtsnabbt på förändringar i frekvensen i elnätet och antingen skjuta till eller dra bort, så att frekvensen håller sig inom det tillåtna området.

Sammanfattningsvis: Med batteri och solceller kan du både få en inkomst varje månad och samtidigt vara med och lösa de utmaningar som finns med balansering av elnätet.