SOLCELLER FÖR ER VILLA
– LÖNSAMT OCH LÄTT

 

Att montera solceller på villan erbjuder flera fördelar såsom lägre elkostnader, minskat beroende av stigande elpriser och bättre kontroll över er energikonsumtion, samtidigt som ni gör en insats för miljön.

Fördelen med solceller från SVEA Solar är att vi tänker både på funktion och design. Vi installerar bara ”smarta system” som ger optimal produktion, erbjuder enkla möjligheter att övervaka produktionen och vid behov serva anläggningen. Vid villainstallationer använder vi endast svarta solpaneler eftersom de ser bättre ut på taken. På detta sätt höjer vi ribban för solceller i Sverige.

SOLCELLER FÖR ER VILLA – LÖNSAMT OCH LÄTT

Att montera solpaneler på huset erbjuder flera fördelar såsom lägre elkostnader, minskat beroende av stigande elpriser och bättre kontroll över er energikonsumtion, samtidigt som ni gör en insats för miljön.

Fördelen med solceller från SVEA Solar är att vi tänker både på funktion och design. Vi installerar bara ”smarta system” som ger bäst produktion, erbjuder enkla möjligheter att övervaka funktionen och vid behov serva anläggnängen. Vid villainstallationer använder vi endast svarta solpaneler eftersom de ser bättre ut på taken. På detta sätt höjer vi ribban för solceller i Sverige.Varför solceller?
Få kontroll över era energikostnader
Med en kärnkraft som måste förnyas eller läggas ner och med ökande nätavgifter tyder det mesta på ökade elpriser framöver. Med solceller försäkrar ni er om att elräkningarna blir små i många år framöver.

Spara pengar
Solenergi är i nuläget billigare än energi från elnätet, ni sparar alltså pengar genom att reducera kostnaderna. Vi erbjuder kostnadsfria platsbesök och skräddarsydda offerter anpassade efter er villa.

Gör en insats för miljön
Solenergi skapar 91% mindre CO2-utsläpp än naturgas och 96% mindre än kol. Solceller är en viktig framtida hållbar energikälla för vår gemensamma framtid.

Öka värdet på er villa
Med solceller på villan minskar era driftkostnader i huset. Om de installeras på ett estetiskt tilltalande sätt kan dessa faktorer öka värdet på er villa.
Varför SVEA Solar?
Rätt pris
Eftersom SVEA har exklusiva avtal med ledande tillverkare kan vi erbjuda dig ett bra pris utan att behöva tumma på kvalitet. Läs mer om våra priser

Rätt kvalitet
Bli inte offer för ett installationsbedrägeri. Gör din forskning på webben! Vi levererar endast ledande solceller och utrustning, backade med starka garantier och vi innehar alla nödvändiga tillstånd för att få installera solcellerna.

Rätt service
Lagarbete är en viktig del av vår verksamhet. På SVEA Solar arbetar vi tillsammans för att se till att våra kunder alltid är nöjda, även efter att installationen är klar. Möt vårt team av installatörer och elektriker på vår Om Oss-sida.

Rätt referenser
VI har installerat över 45.000 solceller upp och ner i Sverige och ytterligare 5.000 i andra delar av Skandinavien. Se vår referenssida för att se installationer vi har gjort nära dig.Varför solceller?
Få kontroll över era energikostnader
Med en kärnkraft som måste förnyas eller läggas ner och med ökande nätavgifter tyder det mesta på ökade elpriser framöver. Med solceller försäkrar ni er om att elräkningarna blir små i många år framöver.

Spara pengar
Solenergi är i nuläget billigare än energi från elnätet, ni sparar alltså pengar genom att reducera kostnaderna. Vi erbjuder kostnadsfria platsbesök och skräddarsydda offerter anpassade efter er villa.

Gör en insats för miljön
Solenergi skapar 91% mindre CO2-utsläpp än naturgas och 96% mindre än kol. Solceller är en viktig framtida hållbar energikälla för vår gemensamma framtid.

Öka värdet på er villa
Med solceller på villan minskar era driftkostnader i huset. Om de installeras på ett estetiskt tilltalande sätt kan dessa faktorer öka värdet på er villa.Varför SVEA Solar?
Rätt pris
Eftersom SVEA har exklusiva avtal med ledande tillverkare kan vi erbjuda dig ett bra pris utan att behöva tumma på kvalitet.

Rätt kvalitet
Bli inte offer för ett installationsbedrägeri. Gör din forskning på webben! Vi levererar endast ledande solceller och utrustning, backade med starka garantier och vi innehar alla nödvändiga tillstånd för att få installera solcellerna.

Rätt service
Lagarbete är en viktig del av vår verksamhet. På SVEA arbetar vi tillsammans för att se till att våra kunder alltid är nöjda, även efter att installationen är klar. Möt vårt team av installatörer och elektriker på vår Om Oss-sida.

Rätt referenser
VI har installerat över 45.000 solceller upp och ner i Sverige och ytterligare 5.000 i andra delar av Skandinavien. Se vår referenssida för att se installationer vi har gjort nära dig. Läs mer om våra priser


Vanliga frågor om solceller

Optimalt är rena takytor utan skugga, riktade mot söder och med en lutning runt 35 grader. Även om ert tak inte ligger i optimalt läge kan en solcellsanläggning vara lönsam för er. System som installeras i rak östlig eller västlig riktning tappar cirka 15 till 20 procent av produktionen, vilket helt enkelt gör att avbetalningstiden blir några år längre för en sådan anläggning.
Med de ”smarta solceller” som vi installerar kan solcellerna placeras i olika riktningar och lutningar oberoende av varandra. Detta går inte i en traditionell anläggning. Med ”smarta solceller” blir anläggningen också mindre känslig för skuggor vilket gör att solcellerna kan placeras tätare mot skuggande objekt, såsom skorstenar och annat. Detta gör att det på de flesta tak går att hitta en bra yta att installera på.
Solceller är känsliga mot skuggor eftersom solceller i en traditionell anläggning är seriekopplade. Där begränsar alltid den svagaste länken alla andra solceller i den slingan. För att undvika denna känslighet använder vi uteslutande ”smarta solceller” där enheterna är parallellkopplade och på så vis inte begränsar varandra.
Om bygglov behövs eller inte beror i huvudsak på i vilken kommun du bor i, hur stort systemet är och hur systemet installeras på huset. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellerna placeras i samma lutning som taket. Många kommuner går efter följande principer:
• Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket. 
• Om solcellerna sätts på en ställning så krävs det bygglov. 
• Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver bygglov. 
LÄS MER

Vanliga Frågor
Optimalt är rena takytor utan skugga, riktade mot söder och med en lutning runt 35 grader. Även om ert tak inte ligger i optimalt läge kan en solcellsanläggning vara lönsam för er. System som installeras i rak östlig eller västlig riktning tappar cirka 15 till 20 procent av produktionen, vilket helt enkelt gör att avbetalningstiden blir några år längre för en sådan anläggning.
Med de ”smarta solceller” som vi installerar kan solcellerna placeras i olika riktningar och lutningar oberoende av varandra. Detta går inte i en traditionell anläggning. Med ”smarta solceller” blir anläggningen också mindre känslig för skuggor vilket gör att solcellerna kan placeras tätare mot skuggande objekt, såsom skorstenar och annat. Detta gör att det på de flesta tak går att hitta en bra yta att installera på.
Solceller är känsliga mot skuggor eftersom solceller i en traditionell anläggning är seriekopplade. Där begränsar alltid den svagaste länken alla andra solceller i den slingan. För att undvika denna känslighet använder vi uteslutande ”smarta solceller” där enheterna är parallellkopplade och på så vis inte begränsar varandra.
Om bygglov behövs eller inte beror i huvudsak på i vilken kommun du bor i, hur stort systemet är och hur systemet installeras på huset. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellerna placeras i samma lutning som taket. Många kommuner går efter följande principer:
• Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket. 
• Om solcellerna sätts på en ställning så krävs det bygglov. 
• Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver bygglov. 

Homes We’ve Worked On
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder


Få en offert gällande solceller idag!


Få en Offert Idag!