Hero image

Sjöbo 3

Projekt Sjöbo 3, Skåne

Svea Solar planerar en solpark söder om Sjöbo på fastigheten Sövde 32:3. Solparken upptar en yta om cirka 30 hektar och är nära belägen till den befintliga solparken i Sjöbo kommun som Svea Solar tidigare har byggt. Projekt Sjöbo 3 förväntas producera cirka 25 GWh, vilket motsvarar en årlig förbrukning av mer än 2 080 villor.

Svea Solar är ledande inom solenergi i Sverige och har byggt flertalet av de befintliga solparkerna, bland annat den första kommersiella solparken i Sjöbo, som är en av Sveriges största. Svea Solar sköter både projektering, byggnation och drift, samt finansiering och långsiktigt ägande.

Tillståndsprocessen för Projekt Sjöbo 3 är pågående och ett skriftligt och kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd kommer hållas under april månad. Samrådet vänder sig till Länsstyrelsen i Skåne län, Sjöbo kommun, övriga myndigheter och organisationer samt de enskilda berörda och den allmänhet som kan antas beröras av den planerade verksamheten. Samrådsunderlaget finns att ladda ner längst ner på sidan.

Vi önskar ha era eventuella synpunkter på projektet oss till handa senast 23 april 2023. Synpunkter skickas skriftligen via mail, med texten ”Samrådsyttrande Sjöbo 3” i ämnesraden, till solpark@sveasolar.com.

Yttranden kan även skickas via post till adressen:

Svea Solar Utility Development AB

c/o Evelina Steen

Sankt Eriksgatan 117

113 43 Stockholm


Ladda ner underlaget till det kombinerade undersöknings- och avgränsningssamrådet HÄR!