Gullåkra

Svea Solar planerar en solpark utanför Staffanstorp, nordväst om Gullåkra by. Solparken upptar en yta om cirka 23 hektar som utgörs av åkermark. Solparken kommer anpassas så att jordbruk kan fortgå mellan solpanelraderna. Projektet förväntas årligen producera el motsvarande konsumtionen av 1500 villor.

Svea Solar är ledande inom solenergi i Sverige och har byggt flertalet av de befintliga solparkerna, bland annat den första kommersiella solparken i Sjöbo, som är en av Sveriges största. Svea Solar sköter både projektering, byggnation och drift, samt finansiering och långsiktigt ägande.

Tillståndsprocessen för Projekt Gullåkra föregås av samråd där ett skriftligt undersöknings- och avgränsningssamråd kommer hållas under sommaren 2023. Samrådet vänder sig till länsstyrelsen, kommunen, övriga myndigheter och organisationer samt de enskilda berörda och den allmänhet som kan antas beröras av den planerade verksamheten. Samrådsunderlaget finns att ladda ner längst ner på sidan.

Vi önskar ha era eventuella synpunkter på projektet oss till handa senast 1 september 2023. Synpunkter skickas skriftligen via mail, med texten "Samrådsyttrande Gullåkra” i ämnesraden, till solpark@sveasolar.com


Yttranden kan även skickas via post till adressen:

Svea Solar Utility Development AB

c/o Evelina Steen

Sankt Eriksgatan 117

113 43 Stockholm

Ladda ner underlag till undersöknings- och avgränsningssamråd HÄR !