Hero image

Benestad

Svea Solar planerar en solpark strax söder om Alvesta, mellan väg 126 och Hjortsbergaån. Solparken upptar en yta om cirka 28 hektar, inklusive fria passager för luftledningar och skogspartier. Projekt Benestad förväntas producera cirka 17 GWh, vilket motsvarar mer än 1400 villor.

Svea Solar är ledande inom solenergi i Sverige och har byggt flertalet av de befintliga solparkerna, bland annat den första kommersiella solparken i Sjöbo, som är en av Sveriges största. Svea Solar sköter både projektering, byggnation och drift, samt finansiering och långsiktigt ägande.

Tillståndsprocessen för Projekt Benestad är pågående och ett skriftligt avgränsningssamråd kommer hållas under mars månad. Samrådet vänder sig till länsstyrelsen i Kronobergs län, Alvesta kommun, övriga myndigheter och organisationer samt de enskilda berörda och den allmänhet som kan antas beröras av den planerade verksamheten. Samrådsunderlaget finns att ladda ner längst ner på sidan.

Vi önskar ha era eventuella synpunkter på projektet oss till handa senast 31 mars 2023. Synpunkter skickas skriftligen via mail, med texten ”Samrådsyttrande Benestad” i ämnesraden, till solpark@sveasolar.com


Yttranden kan även skickas via post till adressen:

Svea Solar Utility Development AB

c/o Evelina Steen

Sankt Eriksgatan 117

113 43 Stockholm


Ladda ner underlag till avgränsningssamråd HÄR!