• Standard
 • Premium
 • Takintegrerat

Alla priser är preliminära och efter subventioner.
Månadspriset är beräknat med en 5-årig betalningsplan.

 • Standard
 • Premium
 • Takintegrerat
Alla priser är preliminära och efter
subventioner.
Månadspriset är beräknat med en 5-årig betalningsplan.
Skräddarsytt solcellspaket för digVi erbjuder kompletta solcellspaket i hela landet och gör det enkelt att installera solceller genom att vi tar hand om hela processen åt er som kund. Vi är Sveriges ledande solcellsinstallatör med lokala kontor i större delen av landet. Vi jobbar utifrån våra tre ledord – Enkelt och Tryggt med Kvalitet. Lär dig mer om våra olika solcellspaket för villa, lantbruk och företag.

Skräddarsytt solcellspaket för digVi erbjuder kompletta solcellspaket i hela landet och gör det enkelt att installera solceller genom att vi tar hand om hela processen åt er som kund. Vi är Sveriges ledande solcellsinstallatör med lokala kontor i större delen av landet. Vi jobbar utifrån våra tre ledord – Enkelt och Tryggt med Kvalitet. Lär dig mer om våra olika solcellspaket för villa, lantbruk och företag.


Hur solceller fungerar
Köpa solceller - så fungerar det

1. Ljuset från solen träffar solcellerna på hustaket och det bildas likström.

2. Elen leds till en växelriktare som omvandlar likströmmen till vanlig 230 V växelström.

3. Elen leds vidare till husets elcentral för användning i huset. 

4. En elmätare som registrerar den el som matas ut från huset och in på elnätet installeras (görs av nätägaren utan extra kostnad). Därmed kan man få ersättning för den energi som inte konsumeras av det egna hushållet.


Hur solceller fungerar
Solceller - så fungerar det

1. Ljuset från solen träffar panelerna på hustaket och det bildas likström.

2. Elen leds till en växelriktare som omvandlar likströmmen till vanlig 230 V växelström.

3. Elen leds vidare till husets elcentral för användning i huset.

4. En elmätare som registrerar den el som matas ut från huset och in på elnätet installeras (görs av nätägaren utan extra kostnad). Därmed kan man få ersättning för den energi som inte konsumeras av det egna hushållet.Genom att köpa solceller tar ni ett stort steg mot självförsörjning genom att producera er egna rena solenergi. Detta gör er mer oberoende av stigande elpriser samtidigt som ni gör en insats för miljön.


köpa solceller
Lönsamhet

Vi erbjuder er den bästa kvaliteten till det rätta priset. Att köpa solceller är en långsiktigt säker investering, som vi kan erbjuda med olika finansieringslösningar.Certifierad solcellsinstallatör
Kvalitet

Vi har med noggrannhet valt ut de leverantörer som vi arbetar med. Installationerna utförs av vår specifikt utbildade personal för att säkerställa rätt kompetens och kvalitet.Ekonomiskt med solceller
Sparande

El från solceller är betydligt billigare än den vanliga elen som köps från elnätet. Med solceller binder du ditt elpris på en låg nivå för många år framöver.


Följ din solenergi


Genom att ladda ner en app på er telefon eller surfplatta, eller genom att logga in på portalen på er dator, finns all information från era solceller tillgänglig oavsett var ni befinner er. Där presenteras energiproduktionen i realtid såväl som produktionshistorik, ni kan spåra hur era besparingar ökar över tid samt se den kolkonsumtion som ni med er anläggning besparat samhället. Detta är även ett smidigt sätt att se om produktionen skulle minska och då snabbt upptäcka eventuella fel som kan ha uppstått.

solceller monitorering

Solceller för just ert boende


Vi gör det enkelt att köpa solceller genom att vi tar fram anpassade alternativ som uppfyller era specifika behov. Vi ser över hur er energiförbrukning och ert boende ser ut och hjälper er sedan att välja vad som passar just er bäst. Därefter kommer vi ut med vår egen utbildade personal och installerar anläggningen åt er. Enklare kan det inte bli!


 

Solceller för just ert boende
Vi gör det enkelt att köpa solceller genom att vi tar fram anpassade alternativ som uppfyller era specifika behov. Vi ser över hur er energiförbrukning och ert boende ser ut och hjälper er sedan att välja vad som passar just er bäst. Därefter kommer vi ut med vår egen utbildade personal och installerar anläggningen åt er. Enklare kan det inte bli!Alla data är tillgänglig
solceller monitorering

Genom att ladda ner en app på er telefon eller surfplatta, eller genom att logga in på portalen på er dator, finns all information från era solceller tillgänglig oavsett var ni befinner er. Där presenteras energiproduktionen i realtid såväl som produktionshistorik, ni kan spåra hur era besparingar ökar över tid samt se den kolkonsumtion som ni med er anläggning besparat samhället. Detta är även ett smidigt sätt att se om produktionen skulle minska och då snabbt upptäcka eventuella fel som kan ha uppstått.


Vanliga frågor


Expert eller novis, oavsett vad så hjälper vi er. På SVEA gör vi det enkelt att köpa solceller.


Den el som ni inte använder själva i fastigheten matas ut på elnätet. Denna el får ni då betalt för av ert elhandelsföretag. Dessutom får ni en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh på all el som ni inte använder själva. Skattereduktionen får ni på den årliga inkomstdeklarationen. Detta gäller för konsumenter som klassas som mikroproducenter, vilket betyder att ni har en huvudsäkring på max 100A samt att ni inte nettoproducerar mer än vad ni konsumerar.
Hur mycket el man får ut från systemet beror på en rad faktorer och därför kan ett klart och tydligt svar sällan ges. Generellt omvandlas mellan 17-20 % av den inkommande solenergin till el. Vanligtvis anges hur mycket el, alltså antal kWh, som produceras per installerad kW. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1100 kWh/kW, framförallt beroende på den årliga solinstrålningen samt riktning och lutning på panelerna. Övriga faktorer som påverkar produktionen är skuggning, temperatur, snötäckning, nedsmutsning etc.
Eftersom solen står lägre under vinterhalvåret blir infallsvinkeln sämre vilket gör att energiproduktionen naturligt blir något mindre, men vill man att systemet skall generera så mycket som möjligt måste panelerna hållas snöfria.
Vid snötäcken upp till cirka en centimeter kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna. Om panelerna monterats i rätt vinkel glider dessutom tjockare snölager gärna av, särskilt i töväder. Vi rekommenderar därför inte att man tar sig upp på taket med den fallrisk det innebär för att själv få bort snön.
Om bygglov behövs eller inte beror i huvudsak på i vilken kommun du bor i, hur stort systemet är och hur systemet monteras på huset. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning. Många kommuner går efter följande principer:

 • Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
 • Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov.
 • Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.

Kontakta oss hjälper vi att kolla upp om bygglov krävs för dig.

Optimalt är rena takytor utan skugga riktade mot söder med en lutning runt 40 grader. Med en sydvästlig eller sydostlig riktning tappar man cirka 6 procent av den årliga produktionen och en lutning på 40 grader ± 10 grader ger cirka 2 procent lägre produktion. Således kan en installation av solceller vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls. Kontakta oss gärna för en gratis konsultation!

Stockholm Stad och Göteborg Energi har skapat solkartor för att undersöka hur solinstrålningen är på enskilda hustak i städerna. Följ länkarna nedan.

Vi på SVEA tar hand om hela processen åt er som kund. Efter en konsultation med en av våra tekniker dimensionerar vi ett skräddarsytt system för er villa. Vi tar sedan hand om ansökningar för nödvändiga tillstånd och installerar sedan anläggningen med vår egen utbildade personal. Vi gör det enkelt för er som kund och hos oss får ni en kontaktpunkt som ni alltid kan vända er till för att få svar på eventuella frågor.
LÄS MER

Vanliga Frågor
Expert eller novis, oavsett vad så hjälper vi er. På SVEA gör vi solenergi enkelt.


Den el som ni inte använder själva i fastigheten matas ut på elnätet. Denna el får ni då betalt för av ert elhandelsföretag. Dessutom får ni en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh på all el som ni inte använder själva. Skattereduktionen får ni på den årliga inkomstdeklarationen. Detta gäller för konsumenter som klassas som mikroproducenter, vilket betyder att ni har en huvudsäkring på max 100A samt att ni inte nettoproducerar mer än vad ni konsumerar.
Hur mycket el man får ut från systemet beror på en rad faktorer och därför kan ett klart och tydligt svar sällan ges. Generellt omvandlas mellan 17-20 % av den inkommande solenergin till el. Vanligtvis anges hur mycket el, alltså antal kWh, som produceras per installerad kW. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1100 kWh/kW, framförallt beroende på den årliga solinstrålningen samt riktning och lutning på panelerna. Övriga faktorer som påverkar produktionen är skuggning, temperatur, snötäckning, nedsmutsning etc.
Eftersom solen står lägre under vinterhalvåret blir infallsvinkeln sämre vilket gör att energiproduktionen naturligt blir något mindre, men vill man att systemet skall generera så mycket som möjligt måste panelerna hållas snöfria.
Vid snötäcken upp till cirka en centimeter kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna. Om panelerna monterats i rätt vinkel glider dessutom tjockare snölager gärna av, särskilt i töväder. Vi rekommenderar därför inte att man tar sig upp på taket med den fallrisk det innebär för att själv få bort snön.
Om bygglov behövs eller inte beror i huvudsak på i vilken kommun du bor i, hur stort systemet är och hur systemet monteras på huset. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning. Många kommuner går efter följande principer:

 • Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
 • Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov.
 • Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.

Kontakta oss hjälper vi att kolla upp om bygglov krävs för dig.

Optimalt är rena takytor utan skugga riktade mot söder med en lutning runt 40 grader. Med en sydvästlig eller sydostlig riktning tappar man cirka 6 procent av den årliga produktionen och en lutning på 40 grader ± 10 grader ger cirka 2 procent lägre produktion. Således kan en installation av solceller vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls. Kontakta oss gärna för en gratis konsultation!

Stockholm Stad och Göteborg Energi har skapat solkartor för att undersöka hur solinstrålningen är på enskilda hustak i städerna. Följ länkarna nedan.

Vi på SVEA tar hand om hela processen åt er som kund. Efter en konsultation med en av våra tekniker dimensionerar vi ett skräddarsytt system för er villa. Vi tar sedan hand om ansökningar för nödvändiga tillstånd och installerar sedan anläggningen med vår egen utbildade personal. Vi gör det enkelt för er som kund och hos oss får ni en kontaktpunkt som ni alltid kan vända er till för att få svar på eventuella frågor.

Energi på dina villkor
Få kontroll över energikostnaderna och spara på din månadsräkning medan du gör din planet till en bättre plats med ren, förnybar energi genom att köpa solceller.Energi på dina villkor
Få kontroll över energikostnaderna och spara på din månadsräkning medan du gör din planet till en bättre plats med ren, förnybar energi genom att köpa solceller.