FÖRBERED ERT HEM FÖR FRAMTIDENNär ni installerar ett solsystem från SVEA Solar förbereder vi samtidigt ert hem för en hel rad framtida tjänster som kan effektivisera husets energiförbrukning. Genom att vi installerar en specifik enhet i anslutning till er distributionsbox kommer ni enkelt kunna ansluta till dessa tjänster som ytterligare kan förbättra energieffektiviteten och därmed minska era elkostnader.

I samband med installationen av solpaneler kan vi redan idag erbjuda flera ytterligare tjänster för att optimera er energiförbrukning.


Solceller övervakningNär ni installerar ett solsystem från SVEA Solar förbereder vi samtidigt ert hem för en hel rad framtida tjänster som kan effektivisera husets energiförbrukning. Genom att vi installerar en specifik enhet i anslutning till er distributionsbox kommer ni enkelt kunna ansluta till dessa tjänster som ytterligare kan förbättra energieffektiviteten och därmed minska era elkostnader.

I samband med installationen av solpaneler kan vi redan idag erbjuda flera ytterligare tjänster för att optimera er energiförbrukning.


Solceller övervakning

Framtiden är här – Styr energin i ert hem med lösningar från SVEA Solar
Energistyrning solpaneler
Köp solel från SVEA Solar

Genom att bli fullkvalitetskund hos oss kan ni teckna avtal om att köpa in el från våra handelspartners för att täcka det behov som inte täcks av era solpaneler.

Kontrollera er energiförbrukning
Kontrollera er energiförbrukning

Genom att ansluta er värmepump till den dataenhet som installeras med era solpaneler kan vi hela hushållets energiförbrukning styras.

Elbilsladdare
Laddboxar

Vi erbjuder även installation av laddboxar till elbilar i samband med installationer av våra solcellsanläggningar.

Framtiden är här – Styr energin i ert hem med lösningar från SVEA Solar
SVEA Solceller
Köp solel från SVEA Solar

Genom att bli fullkvalitetskund hos oss kan ni teckna avtal om att köpa in el från våra handelspartners för att täcka det behov som inte täcks av era solpaneler.


Energistyrning
Kontrollera er energiförbrukning

Genom att ansluta er värmepump till den dataenhet som installeras med era solpaneler kan vi hela hushållets energiförbrukning styras.


Elbilsladdare
Laddboxar

Vi erbjuder även installation av laddboxar till elbilar i samband med installationer av våra solcellsanläggningar.


Bli 100% solenergikonsument
Även om er solcellsanläggning täcker större delen av era energibehov så kommer produktionen vintertid behöva kompletteras med ström inköpt från elnätet. Genom att underteckna ett avtal med vårt eget elhandelsföretag SVEA Smart kan ni vara säkra på att all den ström ni förbrukar kommer från solen, SVEA Smart säljer nämligen endast och enbart el från solceller. Detta innebär att oavsett om er el producerats av er egen anläggning eller köpts in från nätet kan ni vara trygga i att den är 100% förnybar.


Bli 100% Solenergikonsument
Även om er solcellsanläggning täcker större delen av era energibehov så kommer produktionen vintertid behöva kompletteras med ström inköpt från elnätet. Genom att underteckna ett avtal med vårt eget elhandelsföretag SVEA Smart kan ni vara säkra på att all den ström ni förbrukar kommer från solen, SVEA Smart säljer nämligen endast och enbart el från solceller. Detta innebär att oavsett om er el producerats av er egen anläggning eller köpts in från nätet kan ni vara trygga i att den är 100% förnybar.

Styr värmepumpens energiförbrukning


Genom att styra er värmepumps energiförbrukning kan många slantar sparas. Elkostnader är i dagsläget högst morgon- och kvällstid så samhällets elförbrukning är som högst. Genom att ansluta er värmepump till solcellsanläggningen kan vi se till att den arbetar när elpriserna är som lägst och när solen skiner som mest. Detta är både bra för miljön och er plånbok utan att ni behöver göra något extra.


Energistyrning

Styr Värmepumpens Energiförbrukning
Genom att styra er värmepumps energiförbrukning kan många slantar sparas. Elkostnader är i dagsläget högst morgon- och kvällstid så samhällets elförbrukning är som högst. Genom att ansluta er värmepump till solcellsanläggningen kan vi se till att den arbetar när elpriserna är som lägst och när solen skiner som mest. Detta är både bra för miljön och er plånbok utan att ni behöver göra något extra.
Passa på och installera elbilsladdare i samband med solcellsanläggningen
Elektriska bilar är en starkt växande marknad och det mesta tyder på att denna trend kommer att fortsätta. Detta tycker vi på SVEA Solar är väldigt positivt och vi vil gärna hjälpa till och göra vår del. Därför erbjuder vi installation av laddningsbox till er elbil (eller framtida sådan) i samband med att vi installerar er nya solcellsanläggning.


LÄS MER


Passa på och installera laddningsboxen i samband med solcellsanläggningen
Elektriska bilar är en starkt växande marknad och det mesta tyder på att denna trend kommer att fortsätta. Detta tycker vi på SVEA Solar är väldigt positivt och vi vil gärna hjälpa till och göra vår del. Därför erbjuder vi installation av laddningsbox till er elbil (eller framtida sådan) i samband med att vi installerar er nya solcellsanläggning.


FIND OUT MORE

Kontakta oss